Detoksikacija Clean Slate tečnim zeolitom

https://melemonline.com/p/clean-slate/

Detoksikacija soli teških metala – Provereno sa Clean Slate CLEAN SLATE  ima sposobnost čistiti organizam od teških metala i toksina na svim nivoima. Što ga čini jedinstvenim. Mnoštvo svedočanstava korisnika Clean Slate-a je najbolja preporuka Jedinstveni preparat za dubinsku detoksikaciju. Čistiti organizam na svim nivoima. Clean Slate je dobijen iz klinoptilolita. Posebnim tehnologijama , hidrolizacija … Pročitajte više